Πρώτη επίσκεψη

πρώτη επίσκεψη

Η πρώτη επίσκεψη στο γραφείο μας περιλαμβάνει την λήψη ενός πλήρους ιστορικού και τη σύνταξη του πρώτου προγράμματος και διαρκεί περίπου 1,5 ώρα. Περιλαμβάνει επίσης σωματικές μετρήσεις, όπως μέτρηση ύψους, βάρους, μέτρηση περιφέρειας στήθους, μέσης και περιφέρειας γοφών και στη συνέχεια γίνεται η λιπομέτρηση.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας  αναλύονται :

  – οι διατροφικές συνήθειες του ατόμου

  – οι διατροφικές συνήθειες της οικογένειας

  – το ψυχολογικό προφίλ του ατόμου

  – το ιατρικό ιστορικό, παθήσεων και ιδιαιτεροτήτων του ατόμου

  – η εκτίμηση του βαθμού παχυσαρκίας

  – τυχόν αλλεργίες – δυσανεξίες – προτιμήσεις – απέχθειες του ατόμου

  – η λήψη τυχόν φαρμάκων ή σκευασμάτων

  – η καθημερινότητα του ατόμου

  – η φυσική του δραστηριότητα

  – η εικόνα που έχει το άτομο για το σώμα του και πώς αυτή επηρεάζει την            καθημερινότητά του

  – οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφής

  – τα συναισθηματικά ερεθίσματα που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφής

* Στην περίπτωση που υπάρχουν πρόσφατες αιματολογικές εξετάσεις καλό θα είναι να τις προσκομίσετε κατά την πρώτη συνεδρία.